Số hiệu  Số: 40 -TB/HTHSSV
Cơ quan ban hành:  Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố
Loại văn bản Thông báo
Người ký: PGĐ Lê Xuân Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực 09/07/2018

Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu