Gần 2 tỉ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên đầu năm học

17/09/2018

Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đang triển khai, tiếp nhận hồ sơ nhằm chuẩn bị trao tặng gần 400 suất học bổng với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Trong đó, 200 suất học bổng bảo trợ từ khi sinh viên nhập học đến khi ra trường, với giá trị học bổng từ 3 - 13,8 triệu đồng/ suất/ năm học bao gồm: HB Mồ côi cả cha lẫn mẹ, HB Hy Vọng, HB của gia đình Adams, HB Z-Coffee, HB của tổ chức NVC, HB Morimoto, HB Langone, HB Thắp sáng tương lai, HB Power On; gần 200 suất học bổng trao một lần với giá trị từ 5 - 15 triệu đồng/ suất, bao gồm: HB Unilever - Khởi đầu thành công, HB Thắp sáng niềm tin, HB Canon - Chắp cánh nhân tài, HB dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… Tiêu chuẩn cơ bản, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, có thành tích học tập xuất sắc.

Học sinh, sinh viên dự xét học bổng chuẩn bị hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn học bổng rồi nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn - Hội trường để dự xét. Hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục dự xét học bổng, thời hạn, sinh viên xem tại website www.sac.vn.

Các loại học bổng đang tiếp nhận hồ sơ: 

STT

Tên học bổng

Đối tượng

Số lượng

Trị giá

Thời hạn nộp hồ sơ

Link thông báo

1

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Sinh viên năm 1

237

2.000.000 – 13.800.000 đồng/suất

Trước 17g00 ngày 20/9/2018 (Thứ năm)

http://www.sac.vn/article/tiep-nhan-ho-so-du-xet-hoc-bong-nam-hoc-2018-2019-danh-cho-tan-sinh-vien

2

Học bổng dành cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sinh viên năm 1

Không giới hạn

5.000.000 đồng/ suất/ năm học

Trước 17g00 ngày 20/9/2018 (Thứ năm)

http://www.sac.vn/article/tiep-nhan-ho-so-du-xet-hoc-bong-nam-hoc-2018-2019-danh-cho-tan-sinh-vien

3

Học bổng “Unilever – Khởi Đầu Thành Công”

Học sinh, Sinh viên

100

3.000.000 đồng/suất

Trước 17g00 ngày 20/9/2018 (Thứ năm)

http://www.sac.vn/article/thong-bao-trien-khai-quy-hoc-bong-unilever-khoi-dau-thanh-cong-nam-2018

4

Học bổng “Power on”

Sinh viên

30

10.000.000 đồng/suất/ năm học

Trước 17g00 ngày 21/9/2018 (Thứ sáu)

http://www.sac.vn/article/tiep-nhan-ho-so-du-xet-hoc-bong-power-on-danh-cho-sinh-vien-nam-hoc-2018-2019


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu