LỚP KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

17/09/2015
NỘI DUNG CƠ BẢN

Những vấn đề về nghề nghiệp
- Hệ thống danh mục nghề nghiệp và đặc điểm nổi bật của nghề
- Chọn nghề và những vấn đề lưu ý khi chọn nghề
- Ứng dụng bảng trắc nghiệm nghề nghiệp của John Holland

Phương pháp đánh giá năng lực bản thân
- Vận dụng các học thuyết tâm lý trong việc đánh giá bản thân
- Xác định kiểu khí chất và kiểu nhân cách cá nhân
- Xây dựng chiến lược cuộc sống để thành công.

Nhận diện bản thân và chẩn đoán nghề nghiệp
- Xác định thế mạnh bản thân
- Trắc nghiệm chẩn đoán mức độ phù hợp của bản thân với nghề nghiệp
- Lựa chọn nghề nghiệp theo đam mê – nhu cầu và năng lực.

Tổ chức thực hành trải nghiệm
- Xây dựng được họa đồ t6am lý nghề nghiệp của bán thân
- Đánh giá mức độ phù hợp của bản thân và nghề nghiệp
- Lượng giá bằng xử lý tình hống và bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi

Trích "Cẩm nang những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên"


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu