LỚP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

17/09/2015
NỘI DUNG CƠ BẢN

Giải quyết vấn đề
- Trang bị phương pháp hợp lý để ra quyết định và ý thức về những cạm bẫy có thể gặp phải trong quá trình xem xét các phương án đề xuất để đưa ra quyết định cuối cùng.
- Thiết kế một quy trình ra quyết định hợp lý nhằm giúp học viên đánh giá, lựa chọn các phương án tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.
- Hạn chế nhược điểm cá nhân và biết cách tổ chức việc ra quyết định.

Tư duy sáng tạo

- Trang bị những thủ thuật cơ bản của tư duy để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Hiểu đúng về tư duy sáng tạo.
- Nắm được cơ sở của họat động và tiềm năng sáng tạo.
- Ứng dụng các phương pháp để khơi dậy tiềm năng sáng tạo của bản thân.

Nhận diện và kĩ thuật giải quyết vấn đề
- Nhận diện được những vấn đề nan giải trong các bối cảnh khác nhau.
- Nắm rõ hiệu quả của việc giải quyết vấn đề tinh tế.
- Sẵn sàng tâm thế để giải quyết vấn đề

Tổ chức thực hành trải nghiệm

- Nhận diện và phân biệt các vấn đề
- Vận dụng các phương pháp tích cực để hoạch định chiến lược giải quyết vấn đề hiệu quả.
- Lượng giá bằng xử lý tình hống và bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi

Trích "Cẩm nang những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên"


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu