LỚP KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU

17/09/2015
NỘI DUNG CƠ BẢN

Quản lí thời gian
- Biết cách sắp xếp công việc một cách hợp lý.
- Xác định thời điểm và nội dung cho từng công việc.
- Hoạch định chiến lược cho toàn bộ quá trình làm việc nhằm phân định thời gian một cách hợp lý để thuận tiện cho việc kiểm soát lao động của bản thân, gia đình và công việc.

Lập kế hoạch

- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của lập kế họach.
- Nắm vững và thực hiện được các bước lập kế họach.
- Biết cách kiểm sóat việc thực hiện kế họach và xử lý các tình huống phát sinh hiệu quả.

Hoạch định mục tiêu

- Xác định thế mạnh của bản thân
- Cách thức xây dựng hướng phát triển phù hợp với năng lực, sở trường.
- Xác định được chiến lược của cuộc sống bản thân.
- Lập kế hoạch cho sự nghiệp cá nhân ở từng giai đoạn, từng hoàn cảnh nhằm phát huy sức mạnh nội lực của bản thân trên bước đường thành công.

Tổ chức thực hành trải nghiệm

- Xác định và vận dụng các công cụ quản lý thời gian hiệu quả
- Phân định và phác thảo được kế hoạch làm việc cá nhân và hoạch định chiến lược thành công
- Lượng giá bằng xử lý tình hống và bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi

Trích "Cẩm nang những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên"


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu