LỚP KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

17/09/2015
NỘI DUNG CƠ BẢN

Những vấn đề chung về lãnh đạo
- Hiểu “công việc lãnh đạo” và “năng lực lãnh đạo” là gì?
- Những tố chất để trở thành nhà lãnh đạo thành công.
- Biết cách phát triển khả năng lãnh đạo của mình.
- Nhận thức được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực cho nhân viên.
 
Phân công phân nhiệm và ủy thác công việc hiệu quả
- Hiểu biết một cách đầy đủ về tầm quan trọng của phân công, phân nhiệm và ủy thác công việc trong nghề nghiệp.
- Nắm vững quy trình lập mục tiêu và tiêu chí đánh giá để phân công và ủy thác công việc.
- Hiểu đúng “ủy thác công việc” và các lợi ích của nó đối với việc quản lý và lãnh đạo.
- Ứng dụng phương pháp ủy thác công việc hiệu quả.

Phát triển nhân viên
- Biết làm thế nào để đánh giá đúng năng lực và vai trò nhân viên.
- Có phương pháp để phát triển năng lực cá nhân cho nhân viên.
- Có tiêu chuẩn khoa học để đánh giá thành tích làm việc của nhân viên.
- Tránh đánh giá nhân viên theo cảm tính.

Tổ chức thực hành trải nghiệm

- Đánh giá được thế nào là chân dung 1 người lãnh đạo.
- Quản lí và tạo động lực làm việc cho nhân viên.
- Áp dụng các phương pháp để tương tác với nhân viên và phát triển năng lực nhân viên để nâng cao hiệu quả công việc.
- Lượng giá bằng xử lý tình hống và bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi

Trích "Cẩm nang những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên"


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu