LỚP KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN

17/09/2015
NỘI DUNG CƠ BẢN

Tìm việc và viết đơn xin việc

- Biết tìm hiểu các thông tin tuyển dụng và các con đường tuyển dụng nhân sự khác nhau của doanh nghiệp.
- Trang bị những kiến thức cơ bản để học viên hoàn thành một lá đơn hay một bức thư xin việc đáp ứng được yêu cầu của một nhà tuyển dụng.
- Biết cách ứng xử và tạo dựng phong cách trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp – tự tin nhằm đạt kết quả tốt khi tham gia tuyển dụng.

Trả lời phỏng vấn

- Nhận diện các lọai hình phỏng vấn.
- Nắm bắt một qui trình phỏng vấn.
- Biết cách chuẩn bị và tham gia phỏng vấn ứng tuyển.
- Ứng biến và hành xử tinh tế trong phỏng vấn tuyển dụng.

Đàm phán thương lượng

- Nhận thức tổng quan về đàm phán, thương lượng.
- Tạo dựng được phong cách đàm phán, thương lượng thích hợp với bản thân.
- Lựa chọn kiểu đàm phán, thương lượng phù hợp với hòan cảnh.
- Nâng cao khả năng xử lý những tỉnh huống diễn ra trong đàm phán, thương lượng.
- Biết vận dụng các quy luật, văn hóa, tâm lý trong đàm phán, thương lượng khách hàng.
- Cách đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, dẫn dắt, thuyết phục đối tác một cách hiệu quả.

Tổ chức thực hành trải nghiệm

- Nắm bắt quy trình phỏng vấn và nghệ thuật trả lời các câu hỏi khó
- Nhận diện tình huống và có cách xử lý hiệu quả.
- Lượng giá bằng xử lý tình hống và bài trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi

Trích "Cẩm nang những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho sinh viên"


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu