Thông báo: Học bổng dành cho Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2011

17/09/2015
A- Học bổng khoá học anh ngữ dành cho sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp thành:
1/ Số lượng: 3.500 Suất
2/ Trị giá: 2.000.000/ 2 khoá. Áp dụng cho tất cả các khoá học ngắn hạn tại Trung tâm ngoại ngữ Đại học Quốc gia TP.HCM.
3/ Đối tượng: Sinh viên thuộc các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp Thành

4/ Tiêu chuẩn:
- Ưu tiên: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích học tập tốt.
- Tham gia tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực cho chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp thành và các hoạt động phong trào do Đoàn – Hội tổ chức.

5/ Yêu cầu về hồ sơ:
- Đăng ký nhận học bổng theo các đội hình sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2011 cấp thành.
- Bản sao CMND và thẻ sinh viên không cần công chứng.

6/ Thời hạn:
Hạn chót các trường tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm là ngày 25/7/2011.

B- Học bổng khoá học anh ngữ dành cho sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp trường:
1/ Số lượng: 10.000 Suất
2/ Trị giá: 1.500.000/ 2 khoá. Áp dụng cho tất cả các khoá học ngắn hạn tại Trung tâm ngoại ngữ Đại học Quốc gia TP.HCM.
3/ Đối tượng: Sinh viên thuộc các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp trường.

4/ Tiêu chuẩn:
- Ưu tiên: Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có thành tích học tập tốt.
- Tham gia tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực cho chương trình “Tiếp sức mùa thi 2011” cấp trường và các hoạt động phong trào do Đoàn – Hội tổ chức.

5/ Yêu cầu về hồ sơ:
- Đăng ký nhận học bổng theo đội hình sinh viên tình nguyện thuộc cấp trường.
- Các trường nộp danh sách tổng hợp sinh viên được nhận (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của Đoàn – Hội Sinh viên trường ( ký tên, đóng dấu ).

6/ Thời hạn: Hạn chót các trường tổng hợp danh sách gửi về Trung tâm là ngày 25/7/2011.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn (đối với trường chưa có Hội Sinh viên), Ban tổ chức chương trình ‘‘Tiếp sức mùa thi 2011’’ thuộc các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi cho sinh viên trường được biết và tập hợp hồ sơ của sinh viên xin nhận học bổng (mẫu đính kèm), gửi toàn bộ danh sách về Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (33, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1); đồng thời email danh sách tổng hợp theo mẫu về địa chỉ email: nguyenchi@hotrosinhvien.vn) trước ngày 25/7/2011.

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 08.38 27 47 09, gặp Đ/c Quỳnh Chi.

Download các biểu mẫu đính kèm tại đây

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu