THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHUYÊN ĐỀ “ NGÔN NGỮ CƠ THỂ”

17/09/2015
Thông thường kỹ năng giao tiếp giúp phần quan trọng trong công việc và cuộc sống, lời nói khôn khéo, ngọt ngào luôn được xem như vũ khí quan trọng nhất giữa người với người. Tuy nhiên các chuyên gia thống kê ngôn ngữ cơ thể lại có thể giúp bạn thành công

LỚP KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

LỚP KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG TÌM VIỆC VÀ PHỎNG VẤN

LỚP KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

LỚP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu