LỚP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP

17/09/2015
SAC - NỘI DUNG LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DANH MỤC CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2012

17/09/2015
SAC-CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2012

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TÌM VIỆC HIỆU QUẢ

17/09/2015
Chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn tìm việc hiệu quả được theo bốn nội dung chính sau:

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu