Đăng ký tham quan nhà máy tháng 5 năm 2019

14/05/2019
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại nhà máy.

Lịch đăng ký tham quan nhà máy tháng 9-2018

06/09/2018
Sinh viên được trực tiếp tham quan các giai đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm tại nhà máy từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu thành phẩm được thực hiện theo một quy trình tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh. Ngoài ra các sinh viên còn được tham quan quy trình xử lý nước thải, tìm hiểu quy chuẩn về bảo vệ môi trường tại các nhà máy.

Lịch đăng ký tham quan nhà máy trong tháng 5/2018

15/05/2018
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty TNHH Yakult Việt Nam, Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

Đăng ký tham quan nhà máy tháng 3

02/04/2018
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Công ty AJINOMOTO Việt Nam

Đăng ký tham quan Công ty Ajinomoto tháng 11, 12/2017

07/11/2017
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại công ty AJINOMOTO VIỆT NAM.

Đăng ký tham quan nhà máy bia Việt Nam và công ty Ajinomoto

21/07/2017
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy BIA HEINEKEN VIỆT NAM và công ty AJINOMOTO VIỆT NAM.

Đăng ký tham quan nhà máy tháng 4/2017

27/03/2017
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy Ajinomoto Việt Nam - Đồng Nai

Đăng ký tham quan nhà máy bia Việt Nam và Nhà máy Yakult trong tháng 3

21/02/2017
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quận 12 và  Nhà máy Yakult Việt Nam - Bình Dương

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu