Đăng ký tham quan nhà máy Ajinomoto tháng 03 /2017

21/02/2017
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Đăng ký tham quan nhà máy bia Biệt Nam và Công ty Ajinomoto tháng 11

18/10/2016
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy Bia Heineken Việt Nam và Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Lịch tham quan Nhà máy bia Việt Nam và Ajinomoto trong tháng 10

20/09/2016
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu

Danh sách đăng ký tham quan nhà máy Ajinomoto ngày 04/8/2016

01/08/2016
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy Ajinomoto Việt Nam.

Danh sách đăng ký tham quan nhà máy Ajinomoto ngày 25/7/2016

01/08/2016
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình sản xuất tiêu biểu, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy Ajinomoto Việt Nam vào ngày 25/7/2016

Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu