Đi nghĩa vụ quân sự có bị chấm dứt hợp đồng lao động?

Shares

Hiện tại tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp. Trường hợp nếu tôi nhận được lệnh triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự thì doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động của tôi không?

Đi nghĩa vụ quân sự có bị chấm dứt hợp đồng lao động? - Ảnh 1.

Đi nghĩa vụ quân sự có bị chấm dứt hợp đồng lao động? – Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH

Theo điểm a, khoản 1, điều 30, Bộ luật lao động năm 2019, một trong các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động: “Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ”.

Như vậy, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ tại nơi cư trú, bạn có thể thông báo cho công ty nơi đang làm việc và hai bên thực hiện quy định về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp bạn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, tại khoản 2, điều 30, Bộ luật lao động 2019 quy định, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 31, Bộ luật lao động 2019 quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Căn cứ vào quy định trên, trong trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, bạn không được doanh nghiệp trả lương và các lợi ích khác theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, bạn phải có mặt tại nơi làm việc và công ty phải nhận bạn lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Shares

Bài viết MỚI

Days
Hours
Minutes