NHÀ TRỌ TP. HCM

Địa chỉ:

Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7

Diện tích:

19 m2

Giá thuê:

3.900.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích:

30 m2

Giá thuê:

3.800.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích:

28 m2

Giá thuê:

3.900.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích:

28 m2

Giá thuê:

4.300.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Lê Thị Chợ, Phường Phú Thuận, Quận 7

Diện tích:

32 m2

Giá thuê:

3.800.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích:

30 m2

Giá thuê:

5.000.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Diện tích:

20 m2

Giá thuê:

2.600.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7

Diện tích:

25 m2

Giá thuê:

3.200.000 đồng/tháng

Địa chỉ:

Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích:

35 m2

Giá thuê:

4.200.000 đồng/tháng
Days
Hours
Minutes