CHƯƠNG TRÌNH
TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI TRỰC TUYẾN
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
Chương trình được tổ chức “trực tuyến” và “miễn phí” dành cho học sinh, sinh viên. 
Các bạn có nhu cầu nhận Giấy Chứng Nhận kỹ năng thì phải hoàn thành phần kiểm tra và liên hệ
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên để đóng phí cấp Giấy Chứng Nhận (Phí cấp GCN là 50.000đ/GCN)
THƯ VIỆN KỸ NĂNG

Kỹ năng trả lời phỏng vấn

Thời lượng: 61 phút
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

📚 Giúp cho các bạn xác định được giá trị bản thân.
📚 Hoàn thiện các kỹ năng trong khâu chuẩn bị và cách viết hồ sơ.
📚 Biết được cách ứng xử phù hợp trong giai đoạn thử việc.

Học viên Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi hoàn thành khóa học

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Thời lượng: 46 phút
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

📚 Biết được mức độ sẵn sàng thay đổi của bản thân.
📚 Hiểu cách tư duy vấn đề theo 2 chiều.
📚 Biết cách thay đổi ngoại hình để có vẻ ngoài “chất” hơn.

Học viên Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi hoàn thành khóa học

Kỹ năng tự tin giao tiếp

Thời lượng: 23 phút
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

📚 Hiểu giao tiếp là gì, vai trò của giao tiếp trong đời sống.
📚 Hiểu các nguyên tắc trong giao tiếp.
📚 Biết sử dụng kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp.

Học viên Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi hoàn thành khóa học

Kỹ năng tư duy phản biện

Thời lượng: 70 phút
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

📚 Tăng khả năng giải quyết vấn đề.
📚 Nâng cao khả năng đánh giá thông tin.
📚 Tạo sự tự tin và sự thấu hiểu sâu sắc.

Học viên Nhận Giấy Chứng Nhận sau khi hoàn thành khóa học

Days
Hours
Minutes