1. Giới thiệu chung

- Tên chính thức: Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tiếng Anh: Students Assistance Center at Ho Chi Minh city

- Tên viết tắt: SAC 

- Logo:

 


- Website: www.hotrosinhvien.vn và www.sac.vn 

- Email: trungtam@hotrosinhvien.vn - trungtam@sac.vn

- Lịch sử hình thành: 

+ Năm 1996: Được thành lập mang tên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh

+ Năm 2012: Tổ chức lại bộ máy và mang tên mới - Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh


2. Chức năng - nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên không vì lợi nhuận trên cảng mảng: Đời sống vật chất, Đời sống tinh thần, Học tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp triển khai các hoạt động mang tính chất hỗ trợ học sinh, sinh viên với mục tiêu Phi lợi nhuận


3. Các hoạt động nổi bật

- Tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh, sinh viên 

- Giới thiệu nhà trọ, việc làm, kiến tập, thực tập

- Trang bị các kỹ năng thực hành xã hội

- Trang bị các kỹ năng về nghề nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh,...

- Tổ chức các cuộc thi như: Thực hiện ước mơ, Nghề nghiệp trong tầm tay, Sinh viên lái xe an toàn, CV ấn tượng,.....

- Triển khai các chương trình tại các trường như: Bác sĩ học đường, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, văn hoá giao thông, hành trang tân sinh viên, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khoẻ sinh sản,....,

- Các chương trình theo sự phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp.


Tạo tài khoảnĐăng nhập


Quên mật khẩu