Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Hồ Chí Minh
Students Assistance Center at Ho Chi Minh city

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP. Hồ Chí Minh được thành lập trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

Các hoạt động sự kiện bắt đầu định hình và làm nên thương hiệu khác biệt cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố.
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành phố mở rộng hoạt động, một số chương trình hoạt động được phát triển thành phong trào.
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên không vì lợi nhuận trên cảng mảng: Đời sống vật chất, Đời sống tinh thần, Học tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu quốc tế

Phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp triển khai các hoạt động mang tính chất hỗ trợ học sinh, sinh viên với mục tiêu Phi lợi nhuận

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh, sinh viên

Giới thiệu nhà trọ, việc làm, kiến tập, thực tập

Trang bị các kỹ năng thực hành xã hội

Trang bị các kỹ năng về nghề nghiệp, tổ chức các ngày hội việc làm

Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, Gia sư áo xanh,…

Tổ chức các cuộc thi như: Thực hiện ước mơ, Nghề nghiệp trong tầm tay, Sinh viên lái xe an toàn, CV ấn tượng,…..

Triển khai các chương trình tại các trường như: Bác sĩ học đường, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, văn hoá giao thông, hành trang tân sinh viên, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, phòng chống bạo lực học đường, chăm sóc sức khoẻ sinh sản,….,

Các chương trình theo sự phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp.

Days
Hours
Minutes
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.