Bài dự thi Dẫn đầu

Bài dự thi Bài dự thi

Vũ điệu thanh xuân – 06

Vũ điệu thanh xuân – 06

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Vũ điệu thanh xuân – 05

Vũ điệu thanh xuân – 05

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Vũ điệu thanh xuân 04

Vũ điệu thanh xuân 04

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Vũ điệu thanh xuân – 03

Vũ điệu thanh xuân – 03

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Vũ điệu thanh xuân – 02

Vũ điệu thanh xuân – 02

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Vũ điệu thanh xuân – 01

Vũ điệu thanh xuân – 01

Cuộc thi nhảy “Dance for Youth – Vũ điệu thanh xuân” một sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu, sở thích giải trí của giới trẻ, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và phát triển toàn diện.

Days
Hours
Minutes
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.